VANTAAN SUOMI-UNKARI -seuran vuosikokous

16.3.2021 klo 12.00 nettikokouksena

VANTAAN SUOMI-UNKARI SEURA RY VUOSIKOKOUS 2021

ESITYSLISTA


Aika: 16.3.2021 klo 12.00 – 19.00 (vastaamisaika) Sähköpostikokouksena koronapandemian vuoksi Osallistujaluettelo (Osallistujiksi kirjataan kokouksen aikana vastanneet jäsenet) Kokous aukeaa 16.3. klo 12.00 ja vastaamisaika päättyy illalla klo 19.00. Vastaa käyttämällä ”Vastaa kaikille” -toimintoa hyväksymällä puheenjohtajan ja hallituksenesitykset. Sihteeri tekee kokouksen pöytäkirjan.

ESITYSLISTA 2021
1. KOKOUKSEN AVAUS / Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Kokous aukeaa klo 12.00.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
Hallitus esittää puheenjohtajaksi Seija Puhaa ja sihteeriksi Liisa Saniota.

3. KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA / Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Hallitus esittää Raija Laaksoa ja Hillevi Malmia.

4. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Puheenjohtajan esitys: valitaan Raija Laakso ja Hillevi Malm.

5.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS / Todetaan

6.TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN / Hyväksytään

7. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TOIMINNAN TARKASTAJAN LAUSUNTO VUODELTA 2020
Hallitus on hyväksynyt 9.2. tilinpäätöksen: toimintakertomuksen v. 2020,tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2020. Vuosikokoukseen mennessä saadaantoiminnantarkastajan lausunto.

8. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA VUODELTA 2020 / Kokous päättää

9. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMNEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA MUILLEVASTUUVELVOLLISILLE VUODELTA 2020
Kokous päättää

10.VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 / Vahvistetaan

11. JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA PÄÄTTÄMINEN
Hallituksen esitys on, että jäsenmaksutpidetään entisen suuruisina.

12. VAHVISTETAAN TALOUSARVIO VUODELLE 2021
Hyväksytään hallituksen hyväksymä toimintasuunnitelma.

13. VALITAAN SEURAAVAKSI TOIMIKAUDEKSI HALLITUKSEN PUHEEN JOHTAJA, JOTAKUTSUTAAN YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAKSI
Hallitus esittää että nykyinen puheenjohtajaSeija Puha jatkaa seuraavaan vuosikokoukseen asti.

14. VALITAAN MUUT HALLITUKSEN JÄSENET
Hallitus esittää, että nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat seuraavaan vuosikokoukseen asti ja nykyisissä tehtävävastuissa eli Pirjo Isomäki, RaijaLaakso, Raija Lassila, Hillevi Malm, Yrjö Repo, Tuula Saastamoinen ja Liisa Sainio. Tiedoksi, ettäTimea Füri on pyytänyt eroa ja se on myönnetty.

15.VALITAAN YKSI TOIMINNANTARKASTAJA JA YKSI VARATOIMINNANTARKASTAJA KULUVANVUODEN TILEJÄ TARKASTAMAAN
Nykyinen toiminnantarkastaja on Riitta Rantala ja varatoiminnantarkastajana Veikko Turunen.
Kokous päättää että em. valitaan uudelleen.

16. PÄÄTETÄÄN TUKI- JA KANNATUSJÄSENMAHDOLLISUUDESTA
Hyväksytään tuki- ja kannatusjäsenmahdollisuus.

17.VALITAAN EDUSTAJA SUOMI-UNKARI SEURAN EDUSTAJAKOKOUKSEEN
Esitys on, että jatketaan nykyistä käytäntöä eli varsinaisena edustajana puheenjohtaja ja varalla varapuheenjohtaja.

18.MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT
Todetaan, että ei ole.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN / Kokous päättyy 16.3. klo 19

Vantaan Suomi-Unkari Seura ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020


Yleistä

Vuosi 2020 oli yhdistyksemme 47.toimintavuosi. Yhdistyksemme perustettiin 20.12.1973.
Maailmanlaajuisen korona-pandemian rajoitukset myös Suomessa ja
Vantaalla rajoittivat yhdistyksemme normaalia toiminta

Talous

Talouden pohjana ovat olleet
jäsenmaksut sekä Vantaan kaupungin toiminta-avustus.

Jäsenistö ja hallinto


Vuoden 2020 lopussa jäseniä oli yhteensä 74.

Vuosikokous pidettiin 10.3.2020 Kansalaistoiminnankeskus Leinikissä.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja korona-pandemian vuoksi pidettiin 5 kokousta sähköpostikokouksina. Hallituksen puheenjohtajana toimi Seija Puha, varapuheenjohtajana Tuula Saastamoinen, sihteerinä Liisa Sainio ja rahastonhoitajana Pirjo Isomäki. Muina hallituksen jäseninä toimivat Timea Füri, Raija Laakso, Raija Lassila ja Hillevi Malm. Raija Lassila on hoitanut meidän seuran kotisivuja.

Toiminnantarkastajana toimi Riitta Rantala, varalla Veikko Turunen.

Suomi-Unkari Seura myönsi 25.2.20 Seija Puhalle kultaisen ansiomerkin ja Veikko Turuselle hopeisen ansiomerkin.

Toiminta ja tapahtumat

Jäsentiedotteita lähetettiin 4 kpl sähköisenä ja 1 kpl paperisena.

Vastavierailu Unkariin jouduttiin siirtämään seuraavaan vuoteen eli vuoteen 2021 korona -pandemian rajoitusten vuoksi. Puheenjohtaja Seija Puha on ollut sähköpostitse yhteydessä Salgótarjánin ystäviimme.

Seija Puha osallistui Suomi-Unkari Seuran paikallisyhdistysten edustajakokoukseen edustajapäivään 10.10.2020. Kevään edustajakokous 25.4. oli siirretty syksyyn korona -pandemian vuoksi. Seija Puha toimi Vantaan yhdistyksen edustajana keskusseuran hallituksessa.

Perinteinen pikkujoulutapahtuma jouduttiin siirtämään ensi vuoteen. Kokkikerho kokoontui lähes normaalisti. Kokkikerho täytti 25-vuotta. Korona-pandemian vuoksi pienimutoiseen juhlatapahtumaan osallistui 9 kokkikerholaista. Juhlan esiintyjänä toimi pianisti Virva Garam, joka soitti suomalaisia ja unkarilaisia kappaleita. Veikko Turuselle annettiin hopeinen ansiomerkki. Unkarilaisen ruoan kursseja on pidetty Leinikissä Tikkurilassa Zoltán ja Zsuzsanna Krennerin vetämänä kevät- ja syyskaudella yhteensä 7 kertaa. Ilmoittautumiset Krennereille on
hoitanut Raija Laakso. Osallistujia on ollut keskimäärin 10
henkilöä.

Hallitus hyväksynyt 9.2.2021 Seija
Puha, puheenjohtaja

Vantaan Suomi-Unkari Seura ry 9.2.2021 TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Yleistä

Vuosi 2021 on yhdistyksemme 48. toimintavuosi. Yhdistys on perustettu 20.12.1973. Toimintamme perustuu Unkarin kansan ja kulttuurin tunnetuksi tekemiseen sekä Vantaan ja Salgótarjánin perinteisten ystävyyssuhteiden edelleen kehittämiseen yhdessä jäsenten, Vantaan kaupungin, vantaalaisten yhteisöjen ja unkarilaisen ystävyysseuramme kanssa.

Toiminnan toteutus

Toimintaa toteuttaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Vuosikokous on ti16.3.2021 Kansalaistoiminnan keskus Leinikissä.Tarvittaessa apuna toimivat hallituksen valitsemat toimikunnat.

Varsinainen toiminta

Jäsentiedotteita lähetetään 2-6 sähköisesti kaikille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Paperisia jäsentiedotteita lähetetään (n. 2) vain niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.

  • Vantaan Suomi-Unkari Seuran vastavierailu Unkariin elokuussa 2021, mikäli pandemia tilanne sen sallii.
  • Osallistumme Suomi-Unkari Seuran järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Suomi-Unkari Seura täyttää 70+1 vuotta vuonna 2021. Korona -pandemian vuoksi Suomi-Unkari Seuran juhla siirrettiin vuodelle 2021.
  • Järjestetään Unkari-aiheinen tapahtuma syksyllä
  • Kehitetään edelleen kotisivuja
  • Kehitetään yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa.
  • Järjestetään kokkikerhotoimintaa unkarilaisen ruoan merkeissä. Kansalaistoiminnan keskus Leinikissä kevään ja syksyn aikana. Kokkikerhotoiminta on toiminut yhtäjaksoisesti tänä vuonna 26-vuotta.
  • Järjestetään pikkujoulut la 27.11.2021 klo 15.00-18.00, Kansalaistoiminnan keskus Leinikissä.
  • Haetaan kerho ja kurssitilat Vantaan kaupungin Kansalaistoiminnankeskus Leinikistä syyskaudelle 2021 ja kevätkaudelle 2022.

Taloudellinen toiminta
Vantaan kaupungilta haetaan toiminta-avustusta, joka on yhdistyksemme merkittävin tulojen lähde. Hankimme aktiivisesti uusia jäseniä. Yhdistyksentoiminnan toteuttamisessa jäsenmaksutulot ovat tärkeät.

Hallitus hyväksynyt 9.2.2021